Zelena rešitev je tudi elektronsko javno naročanje, saj zmanjšuje uporabo papirja

 

Kot zeleno javno naročanje je bilo poimenovano elektronsko javno naročanje, saj primarno stremi k oddaji ponudb od začetka do konca v brezpapirni obliki. Če preračunamo, koliko papirja dnevno porabimo pri kakršnih koli poslovanjih in nato izračunamo, koliko dreves se za to na leto porabi, potem lahko hitro ugotovimo, da so elektronske oblike, ki rešujejo uporabo izdelkov, zaradi katerih prekomerno uničujemo naravo, nujne. Narava je ena in edina, ko jo bomo enkrat uničili, jo bomo težko vrnili.

Ena izmed takšnih rešitev je elektronsko javno naročanje, saj se letno v Slovenijo objavi več tisoč javnih naročil, ki zahtevajo kar obsežen del dokumentacije. Mnogo je že rešitev, ki zmanjšujejo papirja. Recimo pisma so se spremenila v elektronska sporočila, računi se izdajajo v PDF obliki ali kot elektronski računi. In še bi lahko naštevali. Medtem ko govorimo o rešitvi, ki jo nudi elektronsko javno naročanje, pa poleg zelene rešitve govorimo tudi o skrajšani pripravi, boljši preglednosti ter lažji obdelavi. Kar pomeni, da tudi iz časovnega vidika lahko prihranimo mnogo več časa kakor, če bi pripravljali fizično dokumentacijo.

Naša narava je vedno bolj okrnjena in naš čas vedno bolj dragocen in zato se tehnologija vedno bolje razvija v smer, da vse to rešuje. Nas čas in naravo, ki nam bo še dolgo služila ter čas, da bo naše delo bolj efektivno ter nam bo omogočalo več bolj kakovostnega časa. Zakaj bi torej izgubljali dragoceni čas, ki ga porabimo pri pripravah dragocenih dokumentacij, če lahko to zamenjamo za elektronsko javno naročanje, kljub temu da nam lahko prinesejo velik dobiček. Bolje je delo opravljati po čim bolj skrajšanih poteh kakor pa po daljših in težjih.

Še Bill Gates je nekoč izjavil, da za težko delo raje izbere lene ljudi, ker bodo našli najlažjo pot do izvedbe. In morda je elektronsko javno naročanje izumil prav takšen človek, kljub temu da gre pravzaprav za zeleno rešitev.