Računovodstvo in njegove smernice v (bližnji) prihodnosti

Vse se spreminja in v prihodnosti marsikaterega poklica ne bo več ali ga bomo poznali v drugačni obliki, kot ga danes. Med te poklice spada tudi poklic računovodje, ki naj bi ga povsem zamenjali računalniki. Vendar nismo še tam. V tokratnem prispevku nas bo zanimalo, kako bo izgledalo računovodstvo čez tri leta. Lahko trdimo, da bo uporaba elektronskih računov še naprej v porastu, kar bo imelo zelo pozitiven vpliv tudi na računovodje, saj jih bo to razbremenilo – zmanjšala se bo količina ročne »papirologije«. Govorimo predvsem o prepisovanju podatkov, ki od njih sedaj zahteva precej časa. Dobro se piše vsem, ki imajo podprto elektronsko poslovanje in sodelovanje s strankami. V nekaj letih bo marsikateri računovodski servis prešel tudi na rešitev v oblaku.

Trend zmanjševanja uporabe papirja se bo nadaljeval. Krepile se bodo smernice, ki narekujejo poslovanje brez papirja oziroma tako, ki se temu idealu čim bolje približa. Komunikacija z vsemi udeleženimi bo potekala preko poenostavljenih elektronskih rešitev, ki omogočajo združitev socialnega, mobilnega in analitičnega – v oblaku, seveda. Tovrstne inovativne rešitve že prakticira določen krog uporabnikov, vendar jih bo računovodstvo v bližnji prihodnosti deležno v še večjem obsegu.

Procese se bo vedno bolj vodilo na daljavo. Današnji podjetniki to že prakticirajo, a bo taka praksa v nekaj letih zajela tudi računovodska podjetja. Pametni telefon omogoča izdajanje e-računov, skeniranje prejetih dokumentov, izdajo gotovinskih čekov, vodenje gotovinske blagajne in še marsikaj. Vse bolj in bolj bo opazen tudi poudarek na posvečanju osnovni dejavnosti, torej računovodskem in davčnem svetovanju ter podpori strankam. To bo računovodstvo doseglo z uporabo sistemov, ki zmanjšujejo količino ročnih vnosov, avtomatizirajo knjiženje in pripravo poročil, sprejemajo klice in nanje celo odgovarjajo. Zaradi tega bodo imeli računovodje več časa, da se posvetijo tistemu, kar njihove stranke od njih najbolj pričakujejo. Skratka, vse bo bolj povezano, samodejno in mobilno.